kh -seied

سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و سیدحسن خمینی در مراسم هفتم درگذشت مادر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درمسجد نور تهران