تصویر زیر، حسن روحانی و سیدمحمد خاتمی روسای جمهور فعلی و پیشین کشورمان را در کنار هم نشان می‌دهد. این عکس را تاریخ ایرانی منتشر کرده است.