پایگاه خبری و تحلیلی  “تدبیر اصلاح ” دارای مجوز شماره ۷۷۰۵۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : سیدعلیرضا مظفری

سر دبیر :محمود (سعید ) فرج پور

هیئت تحریریه :

سیدمحمد علی رئیسیان،ادریس سالاری ، محمد حسینی امام ، ابوالفضل رضایی ، مهراب زمانی

آدرس : رودسر خیابان امام خمینی – روبروی شهرداری – طبقه اول ساختمان هدایت زاده

تلفن :۴۲۶۲۹۹۹۷